Trenutno pregledavate Zahvala Kluba Sinjana Zagreb

Zahvala Kluba Sinjana Zagreb

Klub Sinjana Zagreb nakon održane „Sinjske noći  2019“ u Zagrebu, ima potrebu zahvaliti na ovaj skroman način svima koji su pomogli da ovo bude „noć“ za pamćenje.

Pokrovitelju

Zahvaljujemo dugogodišnjem pokrovitelju „Sinjske Noći“  Gradu Zagrebu i Gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je u svim prigodama imao razumijevanje za sve aktivnosti  „Kluba Sinjana Zagreb“, Sinj, Cetinsku krajinu i Alku;

Suorganizatorima

 • Veliko hvala Splitsko – dalmatinskoj Županiji, kako samom Županu g. Blaženku Bobanu, tako i dožupanu g. Luki Brčiću;
 • Gradu Sinju i Gradonačelnici gđi. Kristini Križanac, koja je uvijek i u svim dosadašnjim aktivnostima „Kluba Sinjana Zagreb“, bila u okviru mogućnosti na raspolaganju sa zajedničkim ciljem, prezentiranjem Sinja i Cetinske krajine u društvenom, kulturnom, turističkom, gospodarskom i svakom  drugom pogledu;
 • i Viteškom alkarskom društvu i Upravi društva na pomoći u zajedničkom cilju, promocije Sinja, Alke i cijelog kraja.

Sponzorima i donatorima

 • Grad Trilj;
 • Općina Hrvace;
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb;
 • Janaf d.d. Zagreb;
 • Atlas d.d. Zagreb;
 • Zagrebačka banka d.d. Zagreb;
 • Zagrebački holding d.o.o. Zagreb;
 • Nexe grupa d.d. Našice;
 • Osilovac d.o.o  vinarija Feravino. Feričanci;
 • Merkur osiguranje d.d. Zagreb;
 • Večernji list d.d. Zagreb;
 • Semmelrock stein+design d.o.o. Otok  Oštarijski;
 • Podravka d.d. Koprivnica;
 • Odašiljači i veze d.o.o  Zagreb;
 • Kredenca d.o.o. Luxury Heritage hotels, Obrovac Sinjski;
 • Viator d.o.o. Split;
 • Černelić d.o.o. Zagreb;
 • Lovrić&Klobučar J.T.D. Zagreb;
 • BDO savjetovanje d.o.o. Zagreb;
 • BILL ImmoConsult GmbH, Waldkirch Njemačka;
 • Euro Daus d.d. Split;
 • Hostel Old Lab Zagreb;
 •  Puđa d.o.o.  Trilj, Čaporice;
 • MeL Jakov Lovrić Hrvace.

Medijskim partnerima u praćenju događanja

 • Hit radio d.o.o. i  portal Ferata, Sinj;
 • Hrvatska radio televizija HRT, Zagreb;
 • Večernji list d.d. Zagreb;

Sudionicima

Hvala Turističkoj zajednici grada Sinja i  gđi. Moniki Vrgoč koja predano i neumorno radi u okviru mogućnosti maksimum na promociju i predstavljanju turističkih potencijala; Juri Vojkoviću, koji svojim koktelom „Alkar“ daje poseban ton i naglasak samoj večeri, obzirom da je njegov koktel prvi i uvijek vrhunski dojam same večeri.

Zahvaljujemo voditeljici programa Martini Validžić, klapi Sinj, Draženu Žanku, grupi VIVA, studentskoj klapi Banderija, Zlatku Jelinčiću i Gorani Biondić, a posebno našem Rinu Karasu zahvaljujući kojem je sa tehničke strane programa sve bilo u najboljem redu.

Naposljetku, zahvaljujemo brojnim pojedincima koji su dali svoj doprinos u organizaciji i provedbi same večeri!

 

Klub Sinjana Zagreb